O nás

HISTORIE VČELAŘENÍ V ALBRECHTICÍCH


První písemné zprávy o včelaření v obci albrechtice nacházíme až ve 30. letech 20. století. z ústních podání je však známo,že se včelařilo již mnohem dříve.První a přímá dochovaná písemná zpráva o naší obci pochází z roku 1447, kdy kníře Bolek zdědil po kněžně Offce mimo jiné i zemanskou ves Albrechtice,která tehdy již byla farnosti.V historických pramenech z tohoto období se objevují časté zmínky o chovu včel,jednalo se však o včelaření lesní (tzv. brtnictví).Bezpečně víme,že v době před 1. světovou válkou,se včelařilo na rolnických usedlostech, jako např. u Filipce, Pavlase, Szelonga, Zahraje atd.

TOUHA PO VLASTNÍM VČELAŘSKÉM SPOLKU ROSTLA

První včelařský spolek v Albrechticích byl založen na ustavující schůzi v neděli 11. února 1934.V této organizaci se sdružili nejen obyvatele obce Albrechtice, ale i část Dolního Těrlicka a obce Stonava.Při ustanovení měla organizace 17 členů a 110 včelstev.
Spolková činnost se zaměřovala i na výsatbu medonosnych stromů a keřů,z níchž některé dosud tvoří základ zeleně v obci.Byla vysázena řada lip,javorů, a topolu.
Je možno říci,že ušlechtilé zájmy minulých i současných Albrechtických včelařů živě promlouvají i k dnešní postmoderní době.
Včelaření patří mezi málo oborů lidské činnosti,které svým působením nenarušují životní prostředí,ale jsou jeho indikátorem.Včela je nedílnou součástí přírody,přejeme si, aby bzukot včel přinášel hodně radosti a užitku nejen nám současníkům,ale i příštím generacím obce Albrechtice.

PŘEHLED PŘEDSEDŮ VČELAŘSKÉ ORGANIZACE: Pavel Santarius 1934 - 1937

František Balvar 1937 - 1938
Rudolf Molinek 1938 - 1951
Karel Szelong 1952 - 1953
Augustin Kornas 1954 - 1985
Viktor Cielecki 1985 - 1999
Otto Firla 1999 - 2010
Vladislav Wrana 2010 - 2016
RNDr.Česlav Valošek 2016 - dosud

V současnosti má naše včelařská organizace 35 členů.
 

Kontaktní informace

Český svaz včelařů, z.s.,základní organizace Albrechtice
Obecní 186, 735 43 Albrechtice
IČO:63730324

Korespondenční adresa:
Strmá 237
Albrechtice
735 43

Administrace webu:

Tomás Wojtyna
Tel.: 602 268 804
E-mail: tomas.wojtyna@seznam.cz