Kontakt

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Albrechtice u Českého Těšína

Kontaktní osoby:
RNDr.Česlav Valošek     (předseda)                          724762850   ceslav.valosek@gmail.com
Tomaš Wojtyna               (místopředseda)                 608447350   tomas.wojtyna@seznam.cz
Ing.Petr Kalina                (pokladník)                         602956250   kalina.petr@volny.cz
Ing. Boleslav Kowalczyk (jednatel)                            604979110   boleslav.kowalczyk@gmail.com
Kornas Vlastimil              (nak.ref)                             724445925   vlastimil.kornas@seznam.cz                
    


 

Kontaktní informace

Český svaz včelařů, z.s.,základní organizace Albrechtice
Obecní 186, 735 43 Albrechtice
IČO:63730324

Korespondenční adresa:
Strmá 237
Albrechtice
735 43

Administrace webu:

Tomás Wojtyna
Tel.: 602 268 804
E-mail: tomas.wojtyna@seznam.cz