Jak začít včelařit?

Jak začít včelařit?

Včelaření je záliba, která chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů, přitom přináší užitek včelaři při získávání včelích produktů. V tomto článku se snažíme poradit novým zájemcům o včelaření.
ilustrační obrázek včela na květu
Význam chovu včel je především v opylování rostlin, včetně zemědělských kultur. Neboť absence včel by zdramatizovala existenci celého ekosystému.

V případě, že jste se rozhodli začít s chovem včel, měli by jste znát zda netrpíte alergií na bodnutí včelou, případně zda alergií netrpí někdo další z vaší rodiny. Tato skutečnost by vaše rozhodnutí o chovu včel mohla zkomplikovat.
Stanoviště

Než začnete včelařit je třeba dobře zvolit stanoviště úlů. Stanoviště úlu je třeba zvolit tak, aby výlet včel neobtěžoval chovatele, členy jeho rodiny, ani sousedy. Doporučuji předem seznámit sousedy s vaším záměrem s chovem včel a předejít tak případným sousedským svárům. Česna by měla být směrována směrem na jih, případně na východ. Je vhodné, aby stanoviště bylo chráněno před převládajícími větry, naopak není vhodné stanoviště v mrazových kotlinách. Při předpokládaném doletu vašich včel cca 3 km, doporučuji před zahájením chovu zjistit v tomto obvodu, zda někdo již včely nechová a kontaktovat včelařského důvěrníka, který zajišťuje léčení včel v tomto obvodě. Tento včelař vám také může být nápomocen při zahájení chovu.

Včelařské potřeby

Pro chov včel potřebujete:

1. úly
2. včelí oddělky, případně roje
3. včelařské nářadí
4. teoretické vědomosti o chovu včel
5. registrace chovu včel, členství v Českém svazu včelařů

Včelí oddělky, roje

ilustrační foto - včela na květuK založení chovu včel je třeba získat včelstvo, oddělek, případně roj. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy doporučuji získat včely od chovatele z okolí. Trvalé přemístění včelstev v rámci základní organizace musí být uskutečněno pouze se souhlasem zdravotní komise za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena. V případě přemístění včelstev mimo rámec ZO musí chovatel včel předem vyžádat souhlas Krajské veterinární správy. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tyto je nařízeno utratit viz nařízení KVS 03/2008.

Včelařské nářadí

Včelařské nářadí pro chov včel obsahuje spoustu položek, ne všechny potřebuje chovatel při zahájení chovu, ale bez řady z nich se neobejde.

* - pro ochranu včelaře doporučuji pořídit si včelařský klobouk a včelařské rukavice
* - pro manipulaci ve včelstvu doporučuji rozpěrák, smetáček a kuřák (dýmák)
* - pro vytáčení medu se neobejdete bez medometu, odvíčkovací vidličky, náběhu nebo smyku na včely, síta na vyčištění medu
* - pro ošetření rámků budete potřebovat siřič na sirné knoty
* - pro podání zimních zásob potřebujete krmítka, pokud nejsou součástí úlu
*

S výběrem včelařského nářadí se poraďte s prodejcem ve včelařské prodejně. V sekci Odkazy na našich stránkách najdete odkazy na některé internetové obchody se včelařskými pomůckami.

Teoretické vědomosti

K získání teoretických znalostí pro chov včel vede řada cest. Zajisté je třeba seznámit se s zákonitostmi ze života včelího společenství, se zásadami práce ve včelstvu a s postupy při chovu včel. Existuje především spousta literatury, dnes pak také informace na moderních nosičích. Pro začínající včelaře doporučuji publikaci ilustrační obrázek - včelařVčelařství autorů Ing.Veselý a kolektiv. Nesnažte se najít hned na začátku odpovědi na všechny vaše otázky, teprve postupně, jak si pořídíte chov, hledejte odpověď na jednotlivé problémy. Nedoporučuji hledat odpověď ani ve starší literatuře, neboť řada publikovaných názorů je dnes překonána. Také například „Včelařské překlady“, které publikují výsledky výzkumu ve světě mohou začínajícímu včelaři spíše přinést zmatek v hlavě, než radu jak řešit určitý problém v chovu. Doporučuji proto nalézt ve svém okolí včelaře s moderními názory, který vám jistě rád poradí. Okresní výbor pořádá každý rok v lednu okresní včelařskou přednášku a v červnu okresní včelařský den spojený s přednáškou a prodejem včelařských potřeb.

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů sdružuje chovatele včel v celé naší republice, mimo jiné vydává měsíčník Včelařství a zabezpečuje správu svépomocného fondu (pojištění včelstev a včelařů). Základní organizace v místě Vašeho bydliště zajišťuje pro své členy úkoly vyplývající ze stanov, zejména dbá o dodržování nařízených veterinárních opatření, organizuje přednášky, zajišťuje výplatu dotací.logo ČSV

Chov včel podléhá ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. Povinné registraci. Ústřední evidenci zajišťuje:
ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.


Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí Registrační číslo chovatele a Registrační číslo stanoviště. Takto zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u jednatele ZO ČSV do evidence.

Současně je třeba poskytnout osobní údaje pro účely evidence a získání členství v naší organizaci v podobě členské přihlášky.

Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslovují: „příteli“. Členstvím v naší organizaci získáte zajisté velkou rodinu přátel.
 

Kontaktní informace

Český svaz včelařů, z.s.,základní organizace Albrechtice
Obecní 186, 735 43 Albrechtice
IČO:63730324

Korespondenční adresa:
Strmá 237
Albrechtice
735 43

Administrace webu:

Tomás Wojtyna
Tel.: 602 268 804
E-mail: tomas.wojtyna@seznam.cz