90 let včelařské organizace ČSV v Albrechticích

90 let včelařské organizace ČSV v Albrechticích

V obecní kronice se můžeme dočíst, že 11. února 1934 byl 17 včelaři založen "Včelařský spolek pro Albrechtice a okolí". Spolek, jehož prvním předsedou byl Pavel Santarius, byl od počátku velmi aktivní, osvětu ohledně včelařství šířil tehdejší ředitel české školy pan Alois Dvořák, včelař, který měl svá včelstva ve školní zahradě. Včelaři sázeli medonosné dřeviny, mnohé z nich jsou dodnes součástí veřejné zeleně na Zámostí, Červenkách, Novém Světě i v centru obce.
V letošním roce tedy uplyne již 90 let od založení samostatné organizace Českého svazu včelařů v Albrechticích. A to je samozřejmě důvod, abychom aktivně navázali na činnosti naších předků. Chystáme několik akcí pro školy i pro veřejnost, které by se měly uskutečnit v průběhu celého roku. Vyvrcholením by měla být víkendová výstava, která se uskuteční v pátek a sobotu 18. a 19.10.2024 v Dělnickém domě.
Počátkem roku plánujeme zorganizovat několik besed se včelařem v základní škole s českým a polským vyučovacím jazykem o významu včel v přírodě. Cílem je seznámit vybrané žáky se zajímavostmi ze života včel a užitku, který nám včely přináší.
S vedením obou základních škol je domluvena celoroční výtvarná soutěž pro žáky s tématem život včely v přírodě a na zahradě.
Požádali jsme o dotaci Nadaci OKD, pokud uspějeme, tak vysadíme na podzim ovocné stromořadí podél obecní komunikace po dohodě s obcí Albrechtice (50 ks stromků švestek) se staršími žáky základní školy s rodiči a dobrovolníky.
Vyhlašujeme celoroční soutěž o nejhezčí vyrobený včelí domeček dle představ dětí a jejich rodičů, podmínky soutěže jsou uvedeny na samostatném letáku (na jiném místě AL)
Vyvrcholením oslav bude víkendová výstava v termínu 18.-19. 10.2024 v Dělnickém domě, na které budou prezentovány historické momenty včelařského spolku v obci, včelařské techniky a moderní postupy včelařství. Na výstavě budou prezentovány nejlepší výtvarné práce dětí a také vyrobené včelí domky. V programu víkendové akce se aktivně objeví žáci místních škol s kulturním vystoupením.
Mimo samotnou výstavu bude připraven atraktivní program, na který bychom chtěli pozvat odbornou i laickou veřejnost všech věkových kategorií. Dvoudenní výstava bude mít odbornou část, která ukáže zajímavé včelařské exponáty z historie i ze současnosti. Chceme přiblížit veřejnosti zajímavosti o chovu včel a také plánujeme předvést ukázkový úl se živými včelami.
Výstava bude mít samozřejmě i komerční část s nabídkou medu i dalších produktů související se včelařením. Návštěvníci se mohou těšit na medové perníky a další zajímavosti.
Součástí víkendové akce bude také přednáška pro veřejnost na téma „Včelí produkty pro zdraví člověka a apiterapie".
Vyvrcholením víkendové akce bude slavnostní schůze, kde se sejdou místní včelaři s hosty ze sousedních obcí a také s našimi polskými partnery z obce Hazlach (PL).

Další informace o přípravě akce občanům budeme poskytovat průběžně.

Za organizační výbor Česlav Valošek
http://www.vcelari.com/
ceslav.valosek@gmail.com
Pokračování článkuAutor: Admin Webu  |  Datum: 17.04.2024  |  Počet přečtení: 205
 
 
Majetek  k zapůjčení členům ZO ČSV Albrechtice.
 

1x Refraktometr (Karel Folwarczny) tel:734390926

1x Refraktometr (Česlav Valošek)    tel:724762850

1x Refraktometr (Martin Rzymanek) tel:727885518

1x Refraktometr Catania (Česlav Valošek) tel:724762850

1x Refraktometr Catania (Martin Rzymanek) tel:727885518

1x Kompresor a aerosolový vyvíječ (Vlastimil Kornas) tel:724445925

1x Vařák na vosk elektrický - plastová nádoba (Tomáš Wojtyna) tel:602268804

1x Vařák na vosk elektrický - plastová nádoba (Adrian Bromek) tel:776660701

1x Vařák na vosk elektrický - plastová nádoba (Luděk Kolodziej) tel:605510237

1x Vařák na vosk elektrický - plastová nádoba (Roman Morawiec) tel:776020767

1x Vařák na vosk elektrický - plastová nádoba (Vlastimil Kornas) tel:724445925

1x Vařák na vosk elektrický - plastová nádoba (Václav Smékal) tel:731617793

1x Vařák na vosk elektrický - plastová nádoba (Petr Delong) tel:731664273

1x Ztekucovací komora (Česlav Valošek) tel:724762850

1x Ztekucovací komora ((Martin Rzymanek) tel:727885518