1934 - 2014
80 let včelařské organizace ČSV v Albrechticích

V letošním roce uplyne 80 let od založení samostatné organizace Českého svazu včelařů v Albrechticích. A to je samozřejmě důvod, aby se místní včelaři předvedli. Chystáme výstavu, která se uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13.9.2014 v Dělnickém domě. Mimo výstavu bude připraven atraktivní program, na který bychom chtěli pozvat odbornou i laickou veřejnost všech věkových kategorií. K výročí spolku jsme vydali brožuru, která popisuje mimo jiné historii včelaření v naší obci, přináší vzpomínky na některé významné místní osobnosti. Dále obsahuje zajímavosti ze života včel a články o významu včelích produktů a také návod na upečení medového perníku.
Dvoudenní výstava bude mít odbornou část, která ukáže zajímavé včelařské exponáty z historie i ze současnosti. Chceme přiblížit veřejnosti zajímavosti o chovu včel a také plánujeme předvést ukázkový úl se živými včelami. Pro děti bude připravena soutěž o znalostech ze života včel.
Na výstavu jsme přizvali také kolegy zahrádkáře, neboť včelaři a zahrádka má k sobě velmi blízko.

Výstava bude mít samozřejmě i komerční část s nabídkou místního medu i dalších produktů související se včelařením. Návštěvníci se mohou těšit na medové perníky, které chystají manželky našich včelařů. A plánujeme zapojit do akce i naši albrechtickou veřejnost a to soutěží o nejhezčí medový perník a o nejlepší či nejhezčí výpěstek ze zahrádky.

Do přípravy programu se aktivně zapojily žáci místních škol. Program výstavy v sobotu dne 13.9. oživí kulturní vystoupení malých žáčků z naší základní školy a z mateřské školky. A již v předstihu probíhá v rámci školní výuky výtvarná soutěž na téma včely a zahrada, nejlepší výtvarné práce budou vystaveny.

V pátek odpoledne v 16 hod je připravena přednáška pro veřejnost MUDr. Jany Hajdůškové na téma "Včelí produkty pro zdraví", v sobotu v rámci slavnostní schůze v 18 hod bude odborná přednáška p. Karla Ostárka "Včely a včelí pastva".


Za organizační výbor Česlav Valošek
http://www.vcelari.com/
ceslav.valosek@gmail.com


 

Kontaktní informace

ČSV Albrechtice u Českého Těšína
Korespondenční adresa:
Strmá 736
Albrechtice
735 43

Administrace webu:

Tomás Wojtyna
Tel.: 602 268 804
E-mail: tomas.wojtyna@seznam.cz