Odběr zimní měli - metodika odběru


Vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, provedeném po posledním ošetření. Již v těchto předvánočních dnech byste měli mít podložky ometené. Podložky musejí pokrývat celé dno úlu. Při odběru je třeba získat veškerou měl napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna úlu pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují. Proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je –li na podložce jen pár mrtvolek, dají se snadno vybrat ručně, při větším množství je lepší měl přesít přes síto. Je nezbytně nutné měl po odběru vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na starých novinách při pokojové teplotě.Vysušené vzorky sesypte do kelímků od jogurtu 150 g. Uzavřou se prodyšnou tkaninou a zajistí nejlépe gumičkou. Obal označte jménem chovatele, názvem (Albrechtice!!) a počtem včelstev.

Měl se bude odevzdávat 22.1.2015 od 18.00 do 20.00 hod u Paní Piskořové (Strmá 205, Albrechtice) nebo 25.1.2015 u K.Folwarczného (Strmá 736, Albrechtice)
V případě neodevzdání zimní měli v daném terminu, si bude muset každý včelař vše odeslat sám a na své náklady vše uhradit.

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat .
Tomáš Wojtyna
Tel:608447350Pokračování článkuAutor: Admin Webu  |  Datum: 03.01.2015  |  Počet přečtení: 1206
Výstava 80 let včelařské organizace ČSV v Albrechticích
(Rekapitulace)
Termín: pátek a sobota 12. a 13.9.2014

Kde: Dělnický dům Albrechtice

Zapůjčení exponátů:
• Muzeum Chlebovice
• Ambrožíci - Jiří Vavřík
• Oto Firla, Gustav Guňka, Česlav Valošek, Tomáš Wojtyna - živé včely, Vladislav Wrana,

Odborné přednášky:
• JUDr. Jana Hajdůšková "Včelí produkty pro zdraví" - 43 osob
• Karel Ostárek "Včelí pastva, kočování" - 50 osob
• Centrum prevence civilizačních chorob - Střední zdravotní škola Karviná, Jana Feberová
Prodejní stánky:
• Svaz žen Albrechtice - medové perníky
• Antonín Váhala - medovina 20 l
• Vast Oil - Václav Sciskala - med, včelí produkty a pomůcky včelaře
• Apis Hulváky (Jiří Toman) - med a výrobky
• Karel Lupa - med, voskové figurky
• Jan Vavříček (Karviná) - voskové figurky
• Peter (Raškovice) - dřevěné vyřezávané figury
• Eva Szyroká - keramika, výzdoba sálu

Další:
• Ochutnávka medu (9 včelařů)
• Vystoupení dětí MŠ a ZŠ česká a polská
• Výtvarná soutěž ZŠ česká a polská
• Kreslení žáků ZŠ na panely plotu naproti sídliště
• Slavnostní schůze k 80. výročí ČSV

Počet návštěvníků 400 + 350 dětí MŠ a ZŠ
Prodaný med 50 + 60 + 80 = 190 kg
Za organizační výbor Česlav Valošek
http://www.vcelari.com/
ceslav.valosek@gmail.com